Anticimex förvärvar resterande 80 procent av aktierna i WiseCon

Pressmeddelande

Anticimex förvärvar resterande 80 procent av aktierna i WiseCon A/S, ett danskt bolag som erbjuder avancerade digitala fällor och övervakningssystem mot skadedjur. Förvärvet understryker Anticimex satsning på digital skadedjurskontroll.


I januari 2015 förvärvade Anticimex 20 procent av aktierna i WiseCon. Investeringen blev mycket framgångsrik och var ett viktigt steg i bolagets strategi att växa inom området för digital skadedjurskontroll. Anticimex har under de senaste två åren installerat mer än 20.000 digitala fällor över hela världen, fällor som är baserade på WiseCons teknologi och som säljs under konceptet Anticimex SMART. Idag utgörs mer än 20 procent av Anticimex globala nyförsäljning av tjänster inom digital skadedjurskontroll. SMART konceptet utvecklas kontinuerligt för att hantera olika typer av skadedjursproblem.

Kommentar från Jarl Dahlfors, VD och koncernchef Anticimex Group:
“Vår vision är att bli världsledare inom förebyggande skadedjurskontroll. Genom att förvärva och integrera WiseCon stärker vi ytterligare vår ledande position som det moderna skadedjursföretaget. Vi kommer att kombinera Anticimex och WiseCons kompetens inom området och etablerar Anticimex Innovation Center med ansvar att utveckla det digitala erbjudandet inom skadedjurskontroll för hela Anticimex gruppen”.

Digital skadedjurskontroll används av olika typer av företag, offentliga verksamheter och konsumentmarknaden. Med digitala fällor och sensorer kan data insamlas och hanteras dygnet runt via central dataövervakning. Problem kan upptäckas och utvärderas på ett tidigt stadium och åtgärder kan snabbt vidtas med en minimal användning av bekämpningsmedel.

Kommentar från Preben Fritzbøger, VD and koncernchef för WiseCon:
“Anticimex är det moderna skadedjursbolaget med verksamhet i 17 länder i Europa, USA, Asien och Australien. Sedan starten för 83 år sedan har bolaget vuxit varje år. Därför är Anticimex är en ideal partner för oss i framtiden. Genom att vara helägda av Anticimex så öppnar vi upp för en snabbare global tillväxt och vi får tillgång till mer resurser för att utveckla våra produkter och koncept för nya kunder och marknader. Vi ser verkligen fram emot att vara en del av Anticimex framtida expansion”.

För mer information, kontakta:
Jarl Dahlfors, VD och Koncernchef Anticimex Group, +46 70-60 72 051, jarl.dahlfors@anticimex.com

Om Anticimex
Anticimex är det moderna skadedjursbolaget. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner. Anticimex har runt 4,400 anställda och 3 miljoner kunder runt om i världen. Omsättning 2016 uppgick till 4,5 miljarder kronor.

Välj land