Anticimex: Enbart en av tre har getingsäkrat sitt hem

Nyheter

Sommaren 2020 förväntas bli en getingsommar, men trots det visar Anticimex husundersökning att enbart en av tre husägare har getingsäkrat sitt hem. Och att husägare tidigare har upplevt problem med getingar verkar inte göra en mer benägen att säkra hemmet mot getingar. Men fram till midsommar finns det fortfarande tid att själv vidta förebyggande åtgärder för att undvika getingproblem senare i sommar.

Enligt Anticimex statistik över saneringar väntas en getingsommar 2020, ett fenomen som historiskt visat sig återkomma vartannat år. Om det blir rekordmånga getingar beror på flera faktorer, såsom tillgång till föda, boplatser och väderförhållanden.

- Efter en kylig start på våren så har nu försommaren kommit med full kraft i stora delar av landet och det gillar alla insekter, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex. Just nu anlägger getingarna sina bon med en febril fart.

Nu under våren och försommaren finns det mycket man själv kan göra för att undvika problem med getingar senare på sommaren. Men det är dessvärre inte så stor andel husägare som har vidtagit åtgärder ännu. Enbart 28 procent, eller cirka en av tre, har getingsäkrat sitt hem. Det visar en undersökning bland Anticimex huskunder.

- Det är nu man själv kan vidta förebyggande åtgärder om man upptäcker ett bo som sitter olägligt eller om man känner oro, säger Thomas Persson Vinnersten. Det gäller att agera innan boet växer sig större än en pingisboll. Vid ett senare tillfälle kan det vara för riskfyllt att själv vidta åtgärder utan professionell hjälp.

Att uppleva problem med getingar är vanligt, 52 procent av husägarna uppger att de har varit med om getingsproblem tidigare. Erfarenheterna har dock inte gjort dem märkbart mer benägna att getingsäkra hemmet. 30 procent av de som varit med om getingproblem tidigare svarar att de har getingsäkrat sitt hem, vilket är ungefär samma andel som på totalen.

- Vi upplever att kunskapen om hur man förebygger getingproblem är relativt låg, men att allt fler intresserar sig för biologisk mångfald, säger Thomas Persson Vinnersten. Om man lär sig mer och ser till att förebygga så att getingarna bygger bon där de inte stör oss människor, kan vi undvika en del saneringar. Och det är bra, man ska komma ihåg att getingar är nyttodjur.

Anticimex rekommenderar att du själv under vår och försommar vidtar följande åtgärder för att minska getingbesvären senare på sommaren:

  • Förebygg genom att ta bort platser där getingar gillar att bygga bon. Sätt insektsnät för ventilationsgaller, täpp till kvisthål och andra infartsvägar på huset.
  • På våren är det getingdrottningen som flyger omkring och letar boplats. Är man orolig att ett getingbo ska anläggas i närheten av bostaden och man ser en flygande geting, följ efter för att lokalisera var den bygger bo. Men var noga, många misstar solitära bin för getingar. De är också aktiva nu på våren och är viktiga för pollineringen. Solitära bin är håriga och mer lika en humla till utseendet.
  • Tidigt på säsongen är boet litet som en pingisboll och man kan ta bort det själv med en dammsugare. Ta bort det på kvällen när getingarna är slöa. Bär skyddande kläder, handskar och ha en mössa på huvudet. När boet sedan vuxit till sig kan det vara riskfyllt att försöka ta bort det själv. Då ska man ta professionell hjälp.

Fakta om Anticimex husundersökning:
Undersökningen är genomförd under perioden 19-29 maj 2020 som en webbenkät via e-postutskick riktad till Anticimex Trygghetsavtalskunder, vilket är husägare som tecknat ett komplement till sin villahemförsäkring. Totalt svarade 1191 respondenter på enkäten, varav 10 procent av respondenterna har ägt hus i mindre än 5 år, 12 procent i 5-10 år och 78 procent i över 10 år.

För mer information kontakta:

Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert Anticimex, 070-572 76 05, thomas.persson.vinnersten@anticimex.se

Välj land