Anticimex bygger nationell digital övervakning av råttor

För att komma till rätta med råttproblemen i Sverige har Anticimex beslutat att påskynda processen med att bygga en rikstäckande digital övervakning av råttpopulationen. Från och med 1 januari 2022 slutar Anticimex att förlita sig på manuella inspektioner, giftfällor och mekaniska fällor för att få kontroll på råttangreppen hos verksamheter. I stället rullas en digital övervakning av råttorna ut hos alla Anticimex 35 000 företagskunder i hela landet.

Anticimex digitala råttövervakning januari 2022

Efter 87 års verksamhet har Anticimex beslutat att gå ifrån traditionella metoder för att försöka hålla råttproblemet under kontroll i Sverige. Detta sker efter att Anticimex under sju års tid introducerat sin världsledande digitala skadedjurskontroll på marknaden, som idag används av 10 000 verksamheter. Beslutet innebär att Anticimex alla 35 000 företagskunder nu successivt kommer att gå över till en digital övervakning av råttor.

– Efter att i snart ett århundrade ha försökt ligga steget före råttorna med giftfällor och punktvisa inspektioner vet vi att det inte löser råttproblemen i samhället, säger Alexander Storckenfeldt, VD för Anticimex Sverige. Därför väljer vi att driva på den digitala utvecklingen så vi kan samla in nationell realtidsinformation om råttornas rörelsemönster. På så sätt lär vi oss mer om råttornas beteenden och kan sätta in insatser innan råttangreppen blir omfattande.

I årtionden har råttövervakning och bekämpning utförts genom att giftfällor ställs ut i ett område. Det kräver att en tekniker regelbundet besöker varje fälla för att se om ett djur fångats och då bedöma om det finns fler i närheten. Med den digitala skadedjurskontrollen bevakas råttornas rörelsemönster tillsammans med fångster från systemets fällor i realtid och datan samlas i ett analysverktyg. Annalkande råttangrepp upptäcks tidigt och Anticimex kan sätta in mer precisa bekämpningsinsatser samt fokusera på de förebyggande insatserna för en mer hållbar skadedjursbekämpning.

När fler verksamheter har digital bevakning av råttor kommer kunskapen om råttan förbättras. Exempelvis kan korrelationen mellan råttornas aktivitet i avloppssystemen och ovan jord kartläggas, liksom parningssäsonger för att förutspå när det blir många råttor i ett visst område. I och med att råttorna rör sig i stora områden, speciellt i tätorter, behövs många övervakningspunkter för att få en heltäckande bild.

– När ett stort antal verksamheter övervakar råttpopulationen digitalt blir det sammanlagda värdet av den insamlade datat högre och vi kan förebygga råttangreppen i stället för att främst bekämpa dem i efterhand, säger Alexander Storckenfeldt. Vinsterna med digital skadedjurskontroll är så stora för både de enskilda kunderna och samhället i stort att vi väljer att skynda på utvecklingen. Ibland måste vi som experter och branschledare gå lite före marknaden.

Parallellt med utrullningen av en digital övervakning av råttor hos verksamheter utvecklar Anticimex digitala övervaknings- och bekämpningsmetoder för fler skadedjur, exempelvis kackerlackor och vägglöss.

Välj land