Anticimex blir Sveriges första CEPA-certifierade skadedjursföretag

Nyheter

CEPA, Europas skadedjursbranschförening, har under många år arbetat för att få fram en standard för hur skadedjursföretag bör arbeta. Anticimex har nu som första företag i Sverige blivit certifierade enligt regelverket EN 166 36.

Standarden beskriver processflödet för hur skadedjurstjänster bör utföras - från första kundkontakt till avslutat uppdrag och till dess att tjänsten övergått till löpande avtal. Även kompetens- och kunskapskrav på tekniker, säljare, administratörer och support omfattas av standarden som ligger till grund för att erhålla certifieringen. Att Anticimex blev första svenska företag att tilldelas certifieringen är resultatet av många års arbete.

- Det är oerhört glädjande och dessutom ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt. Vi har alltid tyckt att frågor om kvalitet och ansvar har varit viktiga, nu har vi dessutom fått ett strukturerat sätt att arbeta med dem i vår verksamhet från en oberoende part, säger Håkan Kjellberg, Tekniskt ansvarig skadedjur på Anticimex.

Certifieringar av denna typ har under senare tid ökat inom ramen för kravställande både hos kunder och leverantörer. Anticimex ser certifieringen som ett naturligt steg för att driva utveckling av branschen, och samtidigt bli ännu tydligare i sitt tjänsteerbjudande.

- Tillit är oerhört viktigt i skadedjursbranschen eftersom vi sitter på ett enormt kunskapsövertag gentemot kunderna. De måste få det vi har lovat, men de måste också få erbjudanden efter deras behov där vi tar hänsyn till den risk de kan utsättas för, avslutar Håkan Kjellberg.

Välj land