Anticimex bästa tips för biologisk mångfald

Nyheter

På söndag den 22 maj uppmärksammar Anticimex den Biologiska mångfaldens dag för att öka kunskapen om artrikedom och så kallade ekosystemtjänster, såsom pollinering. Anticimex biolog och entomolog Thomas Persson Vinnersten ger tips om hur alla kan göra en insats för den biologiska mångfalden i trädgården eller på balkongen.

Biologisk mångfald misstas ofta för att bara handla om skydd av hotade arter. Det är en del av det, men det omfattar variationen av alla levande organismer i alla miljöer på jorden. Det handlar också om variationsrikedomen inom arter och gener. Den biologiska mångfalden har stor betydelse i naturområden och urskogar, men även i husägares egna trädgårdar. Biologisk mångfald är viktigt av den anledning som brukar kallas ekosystemtjänster. Med det avses de tjänster som naturen tillhandahåller, som exempelvis pollinering. Ett ekosystem med hög biologisk mångfald är därför mer hållbart och löper mindre risk att hotas eller kollapsa.

— Biologisk mångfald handlar om en tryggare tillvaro för alla, säger Thomas Persson Vinnersten, biolog och entomolog på Anticimex. Det är viktigt att fler lär sig mer om biologisk mångfald och vi försöker bidra genom att ge hållbara rekommendationer när vi hjälper hus- och lägenhetsägare med skadedjur.

De flesta av trädgårdens insekter är nyttodjur som hjälper till med pollinering av växter. Det finns också skadedjur, exempelvis vägglöss och kackerlackor, som inte bidrar med någon ekosystemtjänst. Sedan finns det en del arter som om de stör människor kan benämnas som skadedjur men om de inte stör bidrar till den biologiska mångfalden, exempelvis getingar.

— Det är viktigt att betona att huruvida en organism är nyttig eller skadlig beror på hur vi människor uppfattar den, säger Thomas Persson Vinnersten. Om ett getingbo sitter på en plats där getingarna inte stör kan det få vara. Getingar hjälper till viss del till att pollinera växter och äter andra insekter som kanske är mer störande.

Det finns många saker man själv kan göra för att hjälpa nyttodjuren och den biologiska mångfalden, både i trädgården och på balkongen.

— Hur du designar din trädgård kan vara till stor hjälp, säger Thomas Persson Vinnersten. Försök att hålla delar av trädgården lite vildvuxen. Även på balkongen kan man odla eller plantera olika växter så att fler djur och insekter trivs.

Tips på vad du själv kan göra i trädgården för att hjälpa andra delar av djurriket:

  • Plantera växter på balkongen eller i trädgården. Vill du hjälpa fjärilar, bin och humlor bör du ha olika växter så att du förlänger blomningssäsongen och ger dem mat under en längre tid. Du kan också plantera träd och buskar som fåglar gillar, några exempel är nypon, hagtorn, hägg, fläder och sälg.
  • Sätt upp ett insektshotell. Solitära bin bosätter sig i befintliga håligheter och du kan själv hjälpa till med boende genom att enkelt bygga ett insektshotell. Du kan göra allt från att borra några hål i en bit trä till att snickra ihop och fylla en träram med exempelvis bambu, kottar och träklabbar med hål i. För att undvika att innehållet faller ut, och som skydd mot att fåglar äter upp bilarverna, kan man fästa ett metallnät över ramen. Placera hotellet på ett soligt läge. Gärna bredvid blommor, buskar eller träd som bina kan pollinera.
  • Placera ut humlebon. Humlorna är mycket effektiva och viktiga pollinerare, mycket pollen fastnar nämligen på den håriga kroppen och förs mellan blommor. Det finns omkring 40 olika arter i Sverige varav du kan hitta fler än tio i din egen trädgård. Humlor är faktiskt bin och bosätter sig ofta i marken. Är du observant kan du se en större humledrottning flyga tätt över marken på våren, då letar den efter en lämplig hålighet att anlägga sitt bo i. De utnyttjar ofta gamla sork- och musbon där honan startar ett samhälle som senare på säsongen kan innehålla flera hundra humlor. Vill du hjälpa dem med ett bo kan du lägga en lerkruka upp och ner på ett gammalt sork- eller musbo. Lägg in lite gräs också så att de kan gräva ner sig.
  • Sätt upp holkar. Sätt upp olika modeller av fågelholkar så att det passar flera olika fågelarter. Du kan även bygga en fladdermusholk för att hjälpa de fridlysa fladdermössen som ofta har svårt att hitta boplatser.
  • Lämna vildvuxna delar i trädgården. Låt en del av gräsmattan växa som den vill så att klövern får blomma och locka till sig pollinerande insekter. Igelkotten är också ett viktigt djur som kan ha svårt att hitta en lämplig boplats i vårt välordnade samhälle, de trivs i lövhögar och buskage så även av den anledningen är det bra att lämna någon del av trädgården lite vild. Du kan också göra en kompost av gräs och kvistar som blir vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur.

Läs mer om biologisk mångfald här

Välj land