8 av 10 stockholmare har sett råttor

Nyheter

En undersökning som Anticimex har låtit göra visar att 80 procent av stockholmarna har sett en eller flera råttor i Stockholm. För många är upplevelsen obehaglig. Var femte stockholmare undviker till och med platser där råttor kan finnas. Men nu testas nya digitala metoder för råttsanering i Stockholm, som både är effektivare och mer hållbara.

När städer växer ökar även problem med skadedjur. Stockholm är inget undantag och en ökad råttpopulation kan orsaka allvarliga skador på hus och egendom samt kan bära på bakterier och virus som gör människor sjuka. För att kartlägga råttproblemet i Stockholm har Anticimex anlitat undersökningsföretaget United Minds för att fråga stockholmarna själva om deras inställning gentemot råttor.

Undersökningen visar att 80 procent av stockholmarna har sett minst en råtta, varav 70 procent uppger att det var en negativ upplevelse. Vanligast är att se råttorna utomhus i gatumiljön (55%), i parker (36%) och på torg (23%). Av alla som svarade upplevde närmare hälften (45%) att antalet råttor har ökat och var femte (20%) undviker till och med platser där råttor kan finnas.

– Det är en utmaning att hålla nere råttpopulationen i en storstad, men viktigt för att skapa en hållbar stad, säger Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex. Det krävs bra samarbeten mellan kommun, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att få långsiktiga lösningar på plats.

En klar majoritet (74%) av stockholmarna anser att problemet med råttor är viktigt att åtgärda. Men man tycker det är viktigt att bekämpningen sker hållbart, både för människan och naturen. 77 procent anser att bekämpningen av råttor bör ske på ett hållbart vis och de viktigaste faktorerna vid bekämpningen av råttor är att saneringarna inte ska påverka hälsan negativt (51%) eller miljön (40%). Dessutom är 44 procent oroliga över gifter som används i samband med bekämpning av råttor.

För att effektivisera saneringen i Stockholm och minska användningen av bekämpningsmedel har Anticimex inlett ett testprojekt på åtta platser i staden för att utreda möjligheterna för digitala råttsaneringssystem. Systemet består av uppkopplade sensorer och fällor utan bekämpningsmedel. Sensorer övervakar och samlar information om råttornas rörelser både i avlopp och ovan jord. Baserat på informationen placeras fällor ut på de bästa platserna. Fällorna förser Anticimex tekniker med data kring hur ofta de fångar en råtta. På så sätt går det att följa populationens utveckling samt optimera systemet över tid. Sensorerna larmar exempelvis om råttorna dyker upp på andra ställen, och nya fällor kan placeras ut.

Anticimex digitala råttsanering används i flera kommuner runtom i landet och utomlands, såsom Malmö, Göteborg, Växjö, Karlskrona och Gribskov i Danmark. Resultatet visar att antalet råttor som fångas in minskar snabbt när systemet är på plats. I Gribskov minskade antalet fångade råttor med 79 procent på elva veckor. Efter 25 veckor hade antalet på vissa platser sjunkit med 99 procent. Och det utan att använda bekämpningsmedel. Målsättningen för kommunen är att råttobservationerna ska minska med 75 procent till år 2020.

– Från att vi har råttsanerat på samma sätt i 80 år så ser vi de senaste åren hur omställningen till de här hållbara digitala systemen exploderat, säger Håkan Kjellberg. Utvecklingen går hand i hand med att regelverket för användning av kemiska bekämpningsmedel har skärpts. Det är väldigt positivt, vi löser hellre råttproblem med data än med gift.

Fakta om undersökningen:
Undersökningen genomfördes som en webbenkät utskickad per e-post till 514 utvalda respondenter. Samtliga var boende i Stockholms län – 24 procent i innerstan, 46 procent i inre ytterstaden, 23 procent i yttre ytterstaden, 5 procent på landsbygden och 2 procent tveksamma/vet ej. Kvoter implementerades för att få ett representativt urval avseende kön och ålder. Undersökningsperioden var 19 till 26 juni 2018.

För mer informations, kontakta:
Caroline Calemark Thor
Marknads- och kommunikationschef
Tfn: 073-9492120

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen. Anticimex har mer än 3 600 anställda och har 2,2 miljoner kunder i 17 länder runt om i världen. Läs mer på www.anticimex.se

Välj land