Antalet bostadsbränder minskar i Sverige

Pressmeddelande

Räddningstjänsten fick rycka ut till 551 bostadsbränder under januari 2015, vilket är den lägsta siffran under 2000-talet, enligt statistik från MSB som Anticimex sammanställt. Fortfarande är januari den månad på året när det brinner i flest bostäder.

– Vi har under flera år sett en positiv trend att antalet bostadsbränder minskar. Det går ofta att minska risken för att det ska börja brinna hemma med några enkla åtgärder, säger Anders Westerlund, brandskyddsexpert på Anticimex.

Historiskt är januari den månad på året då det sker flest bränder i bostäder, men under 2015 var antalet bränder rekordlågt. Under januari 2015 fick Räddningstjänsten åka till 551 bostadsbränder, vilket är den lägsta siffran sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) började föra statistik 1998.

Under hela 2015 ryckte räddningstjänsten ut på 5 415 bostadsbränder i Sverige. 1 250 av dem orsakades av glömda köksspisar, medan levande ljus stod för 147 bränder. Trots det tror tre av fyra svenskar, 74 procent, att levande ljus är den vanligaste brandorsaken, enligt en ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av Brandskyddsföreningen.

– Många är noga med att blåsa ut ljusen, men få vet att glömda köksspisar orsakar betydligt fler bränder, säger Anders Westerlund.

Fem tips för ett bättre brandskydd:

1. Ha fungerande brandvarnare och kontrollera batterierna regelbundet.
2. Ha en handbrandsläckare och en brandfilt samt se till att du vet hur de används.
3. Installera en spisvakt som stänger av spisen vid plötslig och hastig värmeökning.
4. Dra ur stickkontakten till kaffebryggaren, brödrosten och andra elektriska apparater i köket när du inte använder dem.
5. Släck levande ljus när du lämnar rummet.

Olyckor kan trots allt hända så det är viktigt att alla vet hur de ska agera vid en brand. Se till att prata brandskydd hemma!

För mer information, vänligen kontakta

Anders Westerlund, brandskyddsexpert Anticimex, 070-217 40 52, anders.westerlund@anticimex.se

Om statistiken

Statistiken är den senaste tillgängliga och kommer från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och omfattar bränder i bostäder.

Sifoundersökningen: Det tror svenskarna orsakar flest bostadsbränder

Vilket av följande alternativ tror du orsakade flest bränder i svenska bostäder förra året?

  • Levande ljus 74 procent
  • Mobilladdare 10 procent
  • Köksspisar 6 procent
  • Anlagda bränder 5 procent
  • Tv-apparater 2 procent
  • Öppna spisar 0 procent
  • Tveksam, vet ej 2 procent

Källa: Brandskyddsföreningen. Undersökningen om brandfaror genomfördes av Sifo via online-intervjuer under perioden 6–19 december 2016. 2 301 svenskar svarade på frågan.

Välj land