9 tips på hur du förebygger skador på hustaket

Taket är ett av husets delar som utsätts för hårdast slitage från regn, snö, kyla och blåst. Och med tiden slits alla typer av tak ut helt och hållet. Tak behöver alltså underhållas. Det positiva är att ett välskött tak kan hålla betydligt längre än den beräknade livslängden. Risken för fuktskador minskar avsevärt om du åtgärdar mindre skador omgående. Med Anticimex tips kan du lära dig hur du själv tar hand om taket.

Skador och brister på hustak är ett vanligt problem, som kan leda till fukt- och rötskador i taket eller på andra delar av huset. Av alla tak Anticimex besiktigade under 2020 hade 13 procent skador eller större brister som behövde åtgärdas omgående. På ytterligare 42 procent av taken noterades en risk för att skador utvecklas inom de närmsta åren.

Kostnaden för att åtgärda fuktskador som uppkommit som följd av skador i taket beror på hur omfattande skadorna är. Har det gått långt kan kostnaden bli upp till 300 000 kronor. I vissa fall kan kostnaden bli ännu högre. Ju tidigare man upptäcker skadorna, desto mindre renovering behövs. Det är också viktigt att komma ihåg att kostnaden för att renovera fuktskador som uppkommit vid vattenläckage via taket oftast inte omfattas av traditionella hem- och villaförsäkringar.

Att inspektera taket och åtgärda mindre skador och brister kan man göra själv, om man vet hur man går tillväga på ett säkert sätt. Nedan har vi samlat de bästa tipsen för att förebygga och skydda taket:

  • Inspektera ditt tak minst en gång per år. Yttertaket ska vara helt och det ska inte finnas revor i pappen, sprickor i takpannor eller hål i plåten. Lägg sneda takpannor rätt och byt pannorna så fort de blir trasiga. Men var försiktig och tänk på din säkerhet, arbeta från en godkänd stege, från marken eller via vindsluckor och takfönster
  • Säkerställ att det är tätt vid ventilationsrör, takfönster och andra genomföringar. Kontrollera att plåtbeslagen inte sitter löst eller är rostiga, Kontakta en takläggare för att ta reda på hur du utför arbetet fackmässigt eller anlita en takläggare.
  • Kontrollera skorstenen. Om du eldar lite eller inte alls i huset kan det vara en bra idé med huv på skorstenen, då slipper du få in nederbörd genom skorstenen. Eldar du å andra sidan mycket kan en huv vara ett sämre alternativ eftersom röken inte ventileras i samma utsträckning. Rådgör med en skorstensfejare.
  • Om det är möjligt, lyft på takpannor och kontrollera underlagspappen. Under takpannorna finns ofta underlagspapp. Vid mycket regn och blåst eller vid snö, kan fukt ta sig förbi det yttersta lagret. Då ska underlagspappen skydda innertaket och föra vattnet ned till hängrännan.
  • Rensa taket från mossa, kvistar och övrigt skräp. Håll taket rent från mossa med hjälp av en borste. Undvik högtryckstvätt då den kan trycka in vatten i skarvar. Ta bort kvistar och annat skräp som kan påverka avrinningen.
  • Inspektera även taket inifrån vinden. På vinden ska undertaket och väggar se torra ut och inte visa några tecken på fuktskada eller mögelpåväxt.
  • Rensa hängrännor och ränndalar från löv och skräp. Kontrollera även att rännan är hel samt lutar åt rätt håll mot stupröret. Häll vatten i hängrännan och titta så att det inte droppar från rännans undersida.
  • Se efter så att takets vindskivor och takfotsbrädor är i gott skick. De skyddar takets sidor från väder och vind.
  • Kontakta alltid en takläggare om du tror att taket läcker eller vid minsta osäkerhet

Ta del av fler tips och råd om hur du förebygger och skyddat ditt hustak i Anticimex takrapport.

Välj land