Vi vill inte ha vägglössen i våra hem, men om de etablerar sig är det viktigt att agera snabbt för att få en kort saneringstid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga tecken på vägglöss.

Vägglusen – en lat och ovälkommen gäst

Artikel

I samtliga stadier för vägglusen är de beroende av människan för att få i sig näring. Från dess att de är små bebisar till att de är fullvuxna. Vanligtvis kommer vägglusen fram, sticker människan för att suga blod, och drar sig sedan tillbaka i ett par dagar innan de tar sig fram på nytt. Det är dock inte möjligt att svälta ut vägglusen, utan sanering krävs. I både laboratorier och i verkligheten har man nämligen kunnat se att vägglusen klarar sig mer än 12 månader utan mat. De går helt enkelt i dvala när tillgången till mat försvinner.

Vägglusen trivs i rumstemperatur och gynnas av värme, och har en snabb utveckling. De rådande klimatförändringarna med varmare väder tros gynna de små djuren. Och när vi människor samtidigt installerar klimatanläggningar i våra hem så skapas likvärdigt inomhusklimat oavsett geografisk plats. En utveckling som kommer att vara till fördel för vägglusen. Något som gör det än viktigare att vara uppmärksam på eventuell förekomst och snabbt sätta in åtgärder.

Vikten av att upptäcka vägglöss tidigt

Vi vill inte ha vägglössen i våra hem, men om de etablerar sig är det viktigt att agera snabbt för att få en kort saneringstid. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på tidiga tecken på vägglöss. Vägglössen kan lämna spår av sig i form av de bett de gör, men det går inte att avgöra på ett utslag om det är en vägglus eller inte. Och upp till 70% av de som blir bitna av vägglöss får inte några utslag. Samtidigt kan det även dröja upp till 14 dagar innan utslagen visar sig.

Eftersom vägglusen är ”lat” är det viktigt att vara särskilt uppmärksam runt sovplatsen. Men det är viktigt att inte stirra sig blind på sängen. Såväl sänggavel som annat bohag i närheten av sängen kan vara utmärkta boplatser. Samtidigt får man inte glömma att undersöka soffa, stol, eller andra platser där den boende spenderar mycket tid, och därmed kan bära tydliga tecken på angrepp.

Att hoppa in i väskor eller annat bohag nära sovplatsen är ett sätt för vägglusen att förflytta sig mellan platser. Och vid hög förekomst av vägglöss kan de även förflytta sig längre bort, vilket även inkluderar in i grannlägenheten.

Livscykel vägglus

Hur upptäcker du vägglusen?

För det första gäller det att vara påläst och förstå vägglusens beteende. Sedan gäller det att undersöka de platser som kan vara intressanta för vägglusen att bosätta sig i, för att hitta spår. Det kan då handla om att hitta blodspår (som blir efter vägglusens bett), små svarta prickar, skal från vägglusen, och såklart de små djuren som påminner lite om en stor äppelkärna.

Anticimex arbetsprocess

Det tar tid att göra sig av med vägglöss. Och det är därför den tidiga upptäckten är så viktig. Både för att kunna sätta in åtgärder utan större påverkan för den boende och även för en resurseffektiv åtgärd.

Om vägglöss har upptäckts är det viktigt att kartlägga problematiken i sin helhet. I många fall handlar det om att även titta till höger, vänster, uppåt och nedåt i en trappuppgång för att säkerställa att problematiken inte vandrat in till grannen. Där har vi då våra teknikers kunskap för att utreda omfattningen. Vi kan även ta in hundar som specialiserat sig på att identifiera vägglöss för att säkerställa att vi hittar källan till problemet.

Eftersom vi vill att vägglusen ska vara aktiv vid sanering måste den boende vara kvar i sin bostad. Som nämnt så går vägglusen i dvala om tillgången till mat försvinner, vilket endast förlänger och försvårar saneringsprocessen.

Till viss del använder vi oss av mekaniska fällor, som fångar upp vägglössen när de söker sig efter maten. Även dammsugning är en effektiv metod, i kombination med andra aktiviteter, för att fånga upp skal och vägglöss som rör på sig. Dammsugningen är då koncentrerad till den plats där förekomsten finns. Detta kan sedan kompletteras med värmebehandling som kan ske lokalt med ånga eller genom att bygga upp ett tält.

Värmebehandling är en effektiv metod då vägglusen och dess ägg dör vid 54 grader. Om värmebehandlingen inte fungerar kan det bli aktuellt med kemisk sanering. I vilket vi arbetar för att få fram en så skonsam produkt som möjligt med hänsyn till människa och miljö. I samband med kemisk sanering kan man även använda sig av till exempel madrasskydd för att förhindra att vägglusen tar skydd i madrassen, och därmed blir mer exponerad för bekämpningsmedlet.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Du kan vända dig direkt till din lokala kontaktperson på Anticimex eller Patrik Jalneskog.

Välj land