Silverfisk – en snabb, långlivad och ovälkommen gäst

Silverfisk – en snabb, långlivad och ovälkommen gäst

Artikel

Silverfisken är ett litet djur som springer väldigt snabbt, och framför allt rör sig i mörkret. Eftersom silverfisken ofta syns i anslutning till avlopp tror många att de kommer in via avloppet. Även om de kan ta sig in genom att följa rörledningar så kommer de framför allt in i våra hem genom de varor och produkter vi tar med oss utifrån.

Silverfisken är inte farlig och vare sig biter eller sticker människan.Trots att de inte är farliga kan de ge upphov till stor oro till de bostadsinnehavare som hittar en silverfisk i hemmet.

Till skillnad från många andra insekter har silverfisken en väldigt lång levnadstid, och blir uppemot två till fyra år. Den har alltså en lång tid av utveckling och tillväxt. Något som vi behöver vara medvetna om i samband med sanering, då ett sådant arbete tar tid.

Två varianter av silverfisk

Den långsprötade silverfisken blir allt vanligare i Sverige sedan de började etablera sig ungefär 2010. Varför den långsprötade silverfisken plötsligt gjorde sin entré i Sverige är fortfarande höljt i dunkel. Deras förekomst sammanfaller dock med en ny sorts betongblandning i byggnationer och att användningen av externa förråd ökat.

Den vanliga silverfisken äter avlagringar som bildas i ventiler och under golvbrunnar. Den långsprötade silverfisken äter däremot tapeter, kartong och papper. De båda äter även gamla silverfiskskal som lämnas i samband med att silverfisken ömsar skinn.

Silverfisken har inte ett särskilt bo, utan hittar lämpliga och bra miljöer i lägenheten. Den vanliga silverfisken trivs i fuktiga miljöer, och hittas därmed framför allt i badrum. Den långsprötade silverfisken däremot hittar vi nästan överallt i lägenheten då de inte söker efter fuktighet.

Men för att ge lite perspektiv på den långsprötade silverfisken och dess skadeverkan, så kan vi snegla på vårt grannland Norge. När den långsprötade silverfisken började etablera sig där kunde huspriserna gå ner med hela 30% om det gjorts en saneringsåtgärd för långsprötad silverfisk. Det är ett skadedjur med lång levnadstid som med sin motståndskraft är svår att få bukt med. Läget har sedan dess förändrats i Norge, och de har nu en sundare inställning till insekten.

Vikten av förebyggande arbete för minskad förekomst

Precis som med många andra skadedjur så är det förebyggande arbetet vitalt. Genom att rengöra ofta och noggrant i våtutrymmen, och avlägsna stillastående vatten, minskar man fukten och gör miljön mindre tilltalande. Att torka bort vattnet från duschväggar och golv är även det enkla åtgärder för att hålla utrymmet torrt.

Gällande den långsprötade silverfisken behöver du dammsuga ofta. Eftersom de äter de ömsade silverfiskskalen är det viktigt att säkerställa en minskad tillgång av dessa. Det är även viktigt att inte ha kartong, wellpapp, och tidningar liggandes på golven.

Ta hjälp vid större angrepp

För att få bukt med silverfiskar kan man även använda sig av klisterfällor som ligger på golvet. Dessa fungerar dock mindre bra i just badrum, då de är gjorda i kartong och därmed suger upp fukten.

Användningen av klisterfällor kan göras på egen hand, och kräver ingen särskild kompetens. Om klisterfällor inte är tillräckligt utan ytterligare insatser i form av kemisk sanering med olika betestyper krävs behöver detta genomföras av utbildad personal. Den kemiska saneringen är väldigt framgångsrik av flera skäl. Dels att den silverfisk som får i sig medlet dör, dels eftersom dess kompisar gärna äter upp gamla skal och därmed skapar en dominoeffekt av insatsen.

I samband med att problem med silverfiskar upptäcks är det viktigt att agera omgående. Saneringen av silverfisk tar tid, och ju mer etablerade de är desto längre tid kommer arbetet att ta.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Du kan vända dig direkt till din lokala kontaktperson på Anticimex eller Patrik Jalneskog.

Välj land