Fåglar – välkommet inslag eller ett potentiellt problem?

Fåglar – välkommet inslag eller ett potentiellt problem?

Artikel

Det mest uppenbara problemet som fåglar kommer med är att de är skräniga och skräpar ned. Men utöver det kan fågeln vara aggressiv, locka fram andra skadedjur (till exempel råttor) genom nedskräpningen, och lämna spillning som kan vara frätande på olika metaller. Fåglarna kan även bära med sig sjukdomar och parasiter. Det handlar då om bland annat fågelinfluensa, papegojsjuka och salmonella och parasiter som i sin tur kan bita och sticka människor.

Tidiga åtgärder för en långsiktig lösning

För att komma till bukt med fågelproblem är det, på grund av fågeldirektivet, viktigt att agera tidigt och sätta in förebyggande åtgärder. När fågeln väl har etablerat sig är det svårt att bli av med problemet. Att agera tidigt innebär att sätta in åtgärder redan innan fågeln gjort sig hemmastadd, och se över tidigare boplatser för att minska attraktiviteten framåt.

För att komma i gång med fågelarbetet är det viktigt att börja fundera över hur fågelproblematiken såg ut föregående vår och sommar. Troligtvis är det samma platser som kommer att vara attraktiva även kommande säsong. Om du inte minns dessa platser eller om du är ny till fastigheten kan du se över tak och träd för att hitta spår av gamla bon, gammal spillning eller till och med rester av fåglar i form av fjädrar eller skelett. När du väl har identifierat var framtida fågelproblem kan uppstå är det viktigt att se över vilka åtgärder och lösningar som kan appliceras. Du kan även ta hjälp från oss på Anticimex för att identifiera potentiella problemområden och se över lösningar framåt.

Vikten av att agera innan fåglarna etablerar sig

Vi ser att 80% av arbetet för att minska fågelproblem är att arbeta förebyggande. I vilket rådgivning är en viktig komponent. Det handlar om att se över möjligheten att stänga ute fåglarna från ett visst område. Men även om olika typer av avskräckande metoder, i vilket det finns flera potentiella lösningar.

Anticimex arbetsprocess

På Anticimex arbetar vi utifrån att bidra med tidig rådgivning, utestängning, och avskräckning i första hand. Det medför till effektiva och lönsamma insatser som minskar fågelproblemen. Till vår hjälp har vi, utöver vår långa erfarenhet, ett flertal olika metoder och verktyg. Vilken metod som passar dig beror på din verksamhet och situation.

Inom vår verktygslåda arbetar vi bland annat med:

 • Elektromagnetiska fält
  En relativt ny metod för att störa ut fåglarnas GPS system innan landning. Det medför att fågeln får svårt att orientera sig och därmed stör ut förmågan att landa. En metod som har visat sig fungera väldigt väl, och är en skonsam metod för att undvika att fåglarna slår sig ner. De elektromagnetiska fälten kan monteras på såväl huskropp/tak som skyltar.
 • Akustiska system
  Med hjälp av akustiska system som spelar olika typer av fågelläten i olika nivåer skapas en miljö som fåglarna inte trivs i.
 • Ljus- och reflexsystem
  Genom att sätta upp reflexer och ljussystem avskräcks fåglarna från att närma sig platsen för att landa och bygga bo.
 • Ellister
  En annan metod för att avskräcka fåglarna från att landa är att montera ellister, vilka fungerar på samma sätt som ett elstängsel. Genom att montera dessa på tak och kanter avskräcks fågeln från att landa på platsen.
 • Mekaniska barriärer
  Vassa piggar och vajrar är former av mekaniska barriärer som kan monteras för att hindra fågeln att landa eller få fågeln att uppleva obehag. De mekaniska barriärerna är effektiva metoder, men de kräver ett grundligt förarbete med en bra kartläggning och riskbedömning, samt en bra installation.

Oavsett metod som används är det viktigt att implementera åtgärderna innan fåglarna byggt bo. Skulle de redan vara ett problem så är det viktigt att notera var fåglarna etablerat sig för att kunna förbereda insatser för nästkommande säsong.

Frågor eller funderingar?

Varmt välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar. Du kan vända dig direkt till din lokala kontaktperson på Anticimex eller Patrik Jalneskog.

Välj land