Skadedjurstekniker gör riskbedömning och analys för att kunna arbeta med förebyggande skadedjurskontroll

Agera innan det är för sent - ligg steget före skadedjuren

Artikel

Skadedjur har en förmåga att reproducera sig i hög takt, vilket medför vikten av att ligga steget före och förhindra skadedjurens möjlighet att etablera sig. Att agera preventivt är ett effektivt och säkert sätt för att hålla skadedjuren borta.

Att förebygga att skadedjur gör sig hemmastadda kräver en kontinuerlig övervakning. Traditionell skadedjurskontroll innebär till stor del att agera när ett problem upptäcks eller genom att inspektera olika platser på en regelbunden basis.

Genom att placera ut sensorer i riskområden och områden där skadedjuren trivs säkerställs en ständig övervakning, och att problem upptäcks i tidigt skede. Det möjliggör att gå från ett reaktivt skadedjursskydd till ett faktabaserat och proaktivt skadedjursskydd.

Fördelarna med ett digitalt skadedjursskydd:

 • Undvik kostsamma problem
  Att lösa ett skadedjursangrepp tar tid, och skadan den kan ha orsakat din verksamhet kan vara väsentlig. Genom att agera i tidigt skede på varningssignaler finns det möjlighet att hantera möjliga problem innan de orsakat skada och kostsamma åtgärder.
 • Håll koll där du inte ser
  Skadedjur har en förmåga att hitta gömställen som är svåra att hitta och bevaka. Med smarta sensorer kan aktivitet upptäckas i svåråtkomliga platser och indikera behov av fällor på nya platser för att förhindra angrepp.
 • Minska oron
  Den konstanta övervakningen minskar risken för skadedjursangrepp och skada på din verksamhet, eller dess relation till kunder och samarbetspartner. Samtidigt som du har ett effektivt skadedjursbekämpningssystem som säkerställer att du agerar i enlighet med gällande lagar och regler.
 • Övervakning dygnet runt
  Traditionell skadedjursbekämpning bygger på regelbundna fysiska inspektioner, med Anticimex Smart sker övervakningen däremot dygnet runt med hjälp av monitorer som reagerar på avvikelser. Vilken kompletteras med våra kunniga teknikers bedömningar och rekommendationer.
 • Bra för miljön
  De fällor som används inom Smart säkerställer att bekämpningsmedel inte kommer på villovägar och att vi kan ha en trygg arbetsmiljö för din verksamhet och våra tekniker. Bra för miljön och arbetsmiljön helt enkelt.
 • Enkel dokumentation
  Det intelligenta systemet är kopplat till en datacentral som möjliggör analys av din situation och möjlighet att hämta ut data vid behov.

Boka en riskbedömning av din verksamhet

Boka en kostnadsfri riskbedömning redan idag så berättar vi mer om hur vår digitala skadedjurskontroll kan skydda just din verksamhet!

Välj land