Anticimex blå smartbakgrund

Information för Mina Sidor

Till dig som är företagskund hos Anticimex

På grund av den kända IT-incidenten hos en av våra leverantörer Tietoevry påverkas möjligheten att logga in på Anticimex kundportal Mina Sidor. Vi arbetar för att hitta en lösning och hänvisar frågor till vår kundservice eller ansvarig tekniker. Nedan har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Tack för din förståelse

//Vi på Anticimex

Vad innebär detta i praktiken?

Det går inte att logga in i vårt kundsystem Mina sidor och därmed finns inte tillgång till inspektions- eller saneringsrapporter, hantering av avvikelser, temperaturdata* samt checklistor kopplat till egenkontroll.

*Avser tillgång till data. Temperaturövervakningen fungerar som vanligt och larmar vid avvikelse.

Uppdatering 2024-02-29

Vi har påbörjat lanseringen av Mitt Anticimex, vår nya kundportal, där du kan ta del av följande dokumentation:

  • Inspektionsrapporter
  • Saneringsrapporter
  • Utrustning och avläsningar
  • Avvikelser från Anticimex (ink. avvikelsehantering)

Utrullningen pågår löpande och sker i samband med våra besök hos er, för att få tillgång till vår nya kundportal omgående kan du kontakta ditt lokala Anticimex kontor.

Vad behöver jag tänka på?


Företagskunder som inte arbetar med egenkontroll:


Om ni har en extern revision eller besök från myndighet inplanerat den närmsta tiden kan det vara lämpligt att se om detta går att senarelägga alternativt kontakta ditt lokala Anticimex kontor för att få tillgång till Mitt Anticimex. Obs: att viss dokumentation kan behöva återskapas av tekniker och därefter laddas upp i den nya portalen.

Företagskunder som arbetar med egenkontroll:

Från 1 mars 2024 finns det en temporär digital egenkontroll i Mitt Anticimex för både Matsäkerhet och Brandskydd. Det blir enkelt att genomföra dokumentationen, resultatet sparas digitalt och ansvariga chefer kan ta del av inrapporterat resultat. Har du behov av att använda vår temporära egenkontroll, vänligen kontakta ditt lokala Anticimex kontor för att få inloggning och information.


Det går också bra att fortsatt dokumentera er egenkontroll via våra nedladdningsbara mallar för dagliga/veckovisa kontroller inom matsäkerhet.

Ladda ner mallar:
Temperaturlista veckovis mall

Temperaturlista daglig mall

När kan jag arbeta i Mina sidor igen?

I nuläget vet vi inte men vi arbetar tillsammans med vår leverantör för att hitta en lösning så snart som möjligt. Vi kommer säkerställa att denna sida uppdateras när vi får ny information.

Kontakt

Vid akuta frågor är ni välkomna att kontakta Anticimex kundservice på 075-245 10 00 eller ansvarig tekniker.

Välj land