Urshultsbagarn

Urshultsbagarn

Matsäkerhet är mer än bara hygieninspektion. Det handlar om att analysera verksamheten, sätta rutiner och se till att de följs, utbilda personal, övervaka temperaturer och ta prover. Urshultsbagarn använder fortfarande gamla metoder som stenugn, skållning och askdegar, men anammar många nya sätt att arbeta med matsäkerhet.

Hur ser samarbetet med Anticimex ut?

- Anticimex har utformat våra egenkontroller, de tar även provtagningar på vatten och på det vi bakar och övervakar våra kyl- och frysanläggningar. De hjälper oss även att arbeta förebyggande mot skadedjur, vilket såklart är en viktig del i arbetet med matsäkerhet, säger Mikael Pettersson Engström.

Kan du berätta om arbetet med er matsäkerhet?

- Det fungerar mycket bra tycker jag. Anticimex kommer ut till oss ett par gånger per år, är det något extra så lyfter vi bara på luren. De gör ett viktigt jobb med att hjälpa oss med vår IP-certifiering, vilket är ett krav att ha för att få leverera till både kommuner, landsting och dagligvaruhandel som vi gör. Bakom IP-certifieringen ligger en del arbete för oss, bland annat kommer revisorer vartannat år och vi gör egna internrevisioner lika ofta. Det handlar bland annat om att kunna visa spårbarhetstester och sammantaget är det en hel del pappersarbete. Men det känns bra, med certifieringen får vi också ett gediget kvitto på att vi jobbar rätt, säger Mikael Pettersson Engström.

Vilka risker ser ni i er verksamhet vad gäller matsäkerhet?

- Temperaturer är en stor sak, om våra produkter inte håller rätt temperatur när de når våra kunder är det riktigt illa. Att våra maskiner är rena är såklart också viktigt, inte minst vår gräddmaskin som blåser grädde på våra bakverk. Skulle vårt vatten visa sig var undermåligt skulle det också ge oss stora negativa konsekvenser, därför tar vi regelbundet vattentester. Tack och lov har vi inte drabbats av något bakslag av den här sorten än, vilket naturligtvis har en del i vår framgång, säger Mikael Pettersson Engström.

Hur är det att ha en utomstående som hjälper till med matsäkerhet?

- Det är viktigt tänker jag, eftersom det är lätt att bli hemmablind i sina egna lokaler och sin egen verksamhet när man är här varje dag. På samma sätt upplever jag att jag får nya perspektiv och kan se nya saker när jag besöker andra bagerier. Helt plötsligt får man upp ögonen för någon stor eller liten förbättring, säger Mikael Pettersson Engström.

Vad tror du gjorde att ni fick priset årets bageriföretagare?

- Vi har lyckats med vårt koncept att behålla gamla traditioner och kombinera det med moderna maskiner. Vi har stadigt ökat i omsättning och lyckats ha låg personalomsättning. Vi har heller aldrig drabbats av någon skandal med bakterietillväxt på bakverk med grädde eller så. Våra kunder litar på oss helt enkelt, avslutar Mikael Pettersson Engström.

Välj land