"Jag har lärt mig att se råttproblem med Anticimex ögon."

Telge Fastigheter är ett kommunalägt bolag, som tar hand om bland annat förskolor, skolor, äldreboenden, och LSS-boenden. Totalt förvaltar Telge Fastigheter ungefär 180 fastigheter i hela Södertälje kommun.

– Södertälje kommun har tagit beslut om att minimera användningen av gifter runt om i kommunen, och Telge Fastigheter jobbar stenhårt med att få bort så mycket gift som möjligt som är i närheten av våra verksamheter. I det har vi ett samarbete med förebyggande skadedjurskontroll, exempelvis Smartfällor. Då behöver vi inte använda gift och vi jobbar med råd från Anticimex för att ta bort risker som gör att råttorna ska trivas på plats, berättar Jerker Bylfors, avtalscontroller på Telge Fastigheter.

I ett område hade Telge Fastigheter problem med skadedjur på dagtid, varpå en riskinventering gjordes i vilken ett flertal åtgärdspunkter kunde konkretiseras.

– I den riskinventering som gjordes med Anticimex kom vi fram till att här måste vi rensa bland buskarna, vi grävde bort vissa buskar, vi såg till att täta krypgrunder, fixade uteplatserna, vi gjorde luckor på dem så att man kunde sänka ner fällor så att det var skyddat och att ingen kommer åt fällorna. Genom att mäta så kunde vi se att det blev en kraftig nedgång på skadedjur i det verksamhetsområdet. Så nu är det mycket bättre där.

I sitt skadedjursarbete får Telge Fastigheter in felanmälningar från sina verksamheter, och en nära kontakt med Anticimex för att hålla koll på trender och förekomst.

– Vi kan se spåren av dem och kan förebygga, medan de inte är framme och stör våra verksamheter. Råttorna alltså, säger Jerker och avslutar med;

– Jag tycker att man ska jobba förebyggande med skadedjurskontroll för att slippa få problem. Man kan mäta helt enkelt och se att nu är det problem på gång och då vidtar man åtgärder innan det blir problem så det stör någon, eller stör någon verksamhet, eller blir skador på fastigheter och annat.

Välj land