Max hamburgare

Anticimex hjälper bland annat Max Hamburgare med matsäkerhet, vilket handlar om att skapa rutiner, inspektera och löpande utbilda personalen i hur de ska ta hand om mat, dryck och utrustning på restaurangen. Målet är såklart en bra livsmedelshygien, men det finns tydliga kopplingar till hållbarhet.

På vilket sätt är matsäkerhet en hållbarhetsfråga?

- Man kan vända på det. Att spara pengar är ofta hållbart. Och när vi inte behöver slänga mat i onödan sparar vi massor. För att lyckas med det behöver vi förvara livsmedel på rätt sätt, ha rena verktyg och utbilda vår personal i städ- och hygienrutiner. Livsmedel är en av våra tre stora kostnader vid sidan om personal och lokaler, så det vi sparar här betyder massor i slutänden. Det här är något vi konstant påminner om eftersom vi i likhet med många andra restauranger har viss personalomsättning. Anticimex är en stor hjälp inte minst med sina kontroller, åtgärdar vi saker som de hittar så får vi inte en enda anmärkning av Miljöförvaltningen. Det skapar lugn hos vår personal, säger Jonas Aspenfjäll.

På vilka andra sätt är ni ett hållbart företag?

- Vi serverar alternativ till det röda köttet, som är lite av en klimatbov. Vi har en stor satsning på vegetariska alternativ som är mycket framgångsrikt. Den är inte bara till för vegetarianer, utan även flexiterianer – alltså de som äter kött då och då. Vi klimatkompenserar dessutom hela vår verksamhet till 100% genom att plantera träd i Afrika, svarar Jonas Aspenfjäll.

Varför tänker ni på hållbarhet?

- Det har mycket med våra ägare att göra. Vi är helt privatägt familjeföretag där familjen för länge sedan insåg att eftersom man är en del av problemet vill man också vara en del av lösningen. Man kan säga att hållbarhet finns inbyggt i vårt företag. Om man ska vara helt krass tjänar vi också en massa pengar på att vara hållbara. Att vi gör av med mindre energi och att vi har mindre matsvinn gör att vi har riktigt fina siffror. Vi gör rekordvinster varje år och vi ser att det beror mycket på att vi agerar hållbart, så det här är egentligen ingen kostnadsfråga utan en lönsamhetsfråga, säger Jonas Aspenfjäll.

Välj land