KRAV-bonde

Axel-Olov Karlsson kallar sin gård för ett kvighotell, han föder upp kvigkalvar och säljer dem som högdräktiga kvigor precis innan de ska kalva. På ”hotellet” finns omkring 1 000 djur.

Det foder som kvigorna äter uppskattas även av råttor och möss, så att helt skydda sig från gnagare är svårt. Men det går att effektivt bli av med gnagare på olika sätt. Anticimex kolsyrefälla är en effektiv metod för att slippa råttor. Den helt giftfria och automatiska fällan tar snabbt kål på råttan. Den döda råttan äts sedan upp av rovdjur i närområdet.

Varför har du valt kolsyrefälla istället för fällor med pesticider?

– Av flera skäl, det främsta är att jag som KRAV-bonde jobbar ekologiskt och det går inte ihop med att använda gifter. Hundar, katter och andra djur slipper också få i sig gifterna. Dessutom slipper jag själv hantera gifterna, säger Axel-Olov Karlsson.

Sedan en tid tillbaka har gården sju stycken Anticimex kolsyrefällor. Fällorna har placerats ut efter en analys av gårdens förutsättningar och råttornas rörelsemönster för att vara så effektiva som möjligt. Om en plats verkar ineffektiv flyttas fällan till en bättre plats. I och med att rovdjur äter upp råttor och möss som fällan dödat behöver ingen komma dit och tömma fällan.

Har du rovdjur i närområdet?

– Jo vi har sett rävar här då och då. Sen har vi hökar, ormvråkar och en och annan örn här. Katter och hundar springer här såklart. Jag har ännu inte sett en död råtta vid fällorna, det har ingen av våra anställda heller. Å andra sidan har jag inte sett någon levande heller sedan vi fick fällorna, säger Axel-Olov.

Är det här någon som KRAV kräver?

– Nej, jag tänkte förekomma genom att bli giftfri. Jag misstänker att det kommer gå åt det här hållet. Fällorna kostar en slant med det känns bra att slippa gifter och jag anser att världen måste dithän i framtiden. Det är gött att slippa gifter, avslutar Axel-Olov Karlsson.

Välj land