Smart blå bakgrund

Jitech

Jitech ligger vackert beläget i Småland och har etablerat sig som en ledande legotillverkare av produkter i stål, rostfritt och aluminium. Bland kunderna finns företag över hela världen inom gruvdrift, tunga fordon, ventilation och energiindustri. Tjänsterna spänner över hela värdekedjan, från produktutveckling och komponenttillverkning till svetsning, ytbehandling och montering.

- Vi strävar efter att skapa värde för våra kunder genom att kontinuerligt komma med förslag som förbättrar produkternas kostnadseffektivitet, kvalitet och miljöpåverkan, säger Anders Paulsson.

- Det innebär att vi själva måste föregå med gott exempel inom alla dessa områden, fortsätter han.

”Modern skadedjurskontroll”

Jitech startade sin verksamhet för 27 år sedan, och ända sedan dess har Anticimex bistått med skadedjurskontroll. Jitechs enorma anläggning ligger i ett industriområde och har ett utsädesföretag som granne, ett naturligt dragplåster för gnagare. I början av 2016 presenterades SMART-systemet för Jitech.

- Vi måste förhindra att gnagare tar sig in i våra lokaler eftersom de utgör ett potentiellt hot mot verksamheten om de gnager på känsliga installationer. Sedan har vi också den hygieniska aspekten med spridning av virus och bakterier. När jag fick reda på att det finns en alternativ metod för att göra detta digitalt, utan bekämpningsmedel, blev jag genast intresserad. Att det handlade om realtidsövervakning och att vi skulle få aktivitetslarm skickade till våra mobiltelefoner gjorde saken bara ännu intressantare, förklarar Anders Paulsson.

- Med Smart-systemet känns det som om metoderna för skadedjurskontroll har klivit hundra år framåt i tiden, fortsätter han.

Innan de digitala fällorna och övervakningssystemen installerades blev lokalerna grundligt undersökta av tekniker från Anticimex som identifierade potentiella riskområden.

- Detta har gjort oss alla mycket mer medvetna om betydelsen av sådant som att stänga dörrar och att inte lämna mat runt om i anläggningen, säger Anders Paulsson.

”Fungerar bättre än väntat”

Anders Paulsson berättar att Jitech hela tiden strävar efter att hitta sätt att förbättra verksamheten och identifiera de mest hållbara lösningarna för alla delar av driften, till exempel att återanvända avloppsvatten i kylningsprocesser, minska mängden farligt avfall och använda grön energi. Ett starkt skäl är miljöhänsyn. Ett annat argument är att en hållbar strategi har blivit en allt viktigare konkurrensfördel.

- Ett tyskt företag, en potentiell kund, var nyligen på besök hos oss för att kontrollera att vi lever upp till alla deras miljökrav. De analyserade varje del av anläggningen och verksamheten, och lyfte bokstavligen på alla lock för att se vad som fanns under. Då var vi väldigt glada att vi inte hade några bekämpningsmedel utspridda i lokalerna.

- I och med att Tyskland ligger före Sverige när det gäller miljölagstiftningen, så måste vi också tänka framåt eftersom det är en viktig marknad för oss, säger Anders Paulsson.

Jitech är en del av ett lokalt nätverk som består av ett 80-tal företag.

- SMART har fungerat bättre än vi trodde från början. Nu ska jag försöka övertala de andra företagen i nätverket att också börja använda digital skadedjurskontroll – det ligger mycket i vårt intresse att hela området blir fritt från råttor, säger han.

Välj land