Smart blå bakgrund

Jerez Stad, Spanien

Vissa områden inom stadens centrum, så som torg och shoppingstråk hade tidigare varit utsatta för problem med gnagare. Utanför stadskärnan upptäcktes gnagaraktivitet i tunnelbanan vilket utgjorde ett hot mot viktiga system som exempelvis avlopp, rörledningar, gatu- samt trafikljus.

Då Jerez har en utformad strategi att bli en ”smart stad” var det självklart att de skulle vara föregångare när det kommer till användning av modern teknik för skadedjurskontroll. Dessutom har staden en strategi avseende hållbara lösningar, och som en del av den, en önskan om att reducera användning av bekämpningsmedel.

Mot denna bakgrund utsågs Anticimex som leverantör för att tillhandahålla en pålitlig, effektiv och miljövänlig lösning för att lösa skadedjursproblem så som krypande insekter, gnagare och duvor runt om i staden. Med hjälp av Anticimex Smart kontrolleras mängden gnagare utan anvädning av bekämpningsmedel. Anticimex Smart övervakar också gnagaraktivitet via en rad strategiskt placerade sensorer, vilket ger kommunen information i realtid om eventuella angrepp. Detta möjliggör att åtgärder kan vidtas omgående.

- Den nya tekniken möjliggör att vi kan reducera användningen av bekämpningsmedel och visa mer respekt gentemot miljön, säger
Mamen Sánchez Díaz, Kommunchef, Jerez Stad, Spanien.

Välj land