Göingehem

En stor del av Göingehems lägenheter är av äldre karaktär med 1964 som snittbyggnadsår.

– I och med vår expansion har det varit viktigt att se över vårt befintliga bestånd, både för att identifiera risker för skador och även för att säkerställa en systematisk hyressättning utifrån varje lägenhets individuella standard, berättar Henrik Loveby, VD för Göingehem.

Prioritering av åtgärder minskar kostnaderna

Anticimex har därför besiktigat ungefär 1 500 lägenheter för att kontrollera om det finns pågående vattenskador eller risk för framtida skador. För varje lägenhet har ett protokoll upprättats som beskriver eventuella risker och dess allvarlighetsgrad.

– Lägenhetsprotokollen kompletterar vår övergripande fastighetsplan. Vi har nu fått en bedömning av varje lägenhets skick och kan prioritera akuta åtgärder, berättar Henrik.

Enligt Anticimex statistik har fyra procent av alla lägenheter i Sverige en pågående vattenskada och nio av tio lägenheter är i riskzonen. Om en vattenskada inträffar innebär den ofta stora kostnader och besvär för hyresgästen som i värsta fall kan behöva flytta under renoveringen.

– Genomsnittskostnaden för en vattenskada är runt 80 000 kronor och med ett stort lägenhetsbestånd kan skadekostnaderna lätt uppgå till flera miljoner kronor årligen. En tidig upptäckt är A och O för att minimera dessa utgifter, säger Stefan Åberg, företagssäljare på Anticimex.

Underlag för systematiskt hyressättning

I samband med besiktningarna har Anticimex också inventerat lägenheternas boendestandard. De specifika uppgifterna som nu finns sammanställda för varje enskild lägenhet används i Göingehems arbete med systematisk hyressättning.

– Att vi kunde slå två flugor i en smäll har varit oerhört effektivt. Vi kan nu både kvalitets- säkra och motivera vår hyressättning på ett bättre sätt. Det blir mer transparent och ger nöjdare hyresgäster samtidigt som det på sikt tryggar våra intäkter, menar Henrik.

Som en del i uppdraget har Anticimex försäkrat de besiktigade lägenheterna. Om en vattenskada trots allt skulle inträffa i en lägenhet som besiktigats utan anmärkning, står Anticimex försäkring för hela avfuktningsarbetet.

– Genom försäkringen kan vi nu känna oss trygga att de oförutsedda kostnaderna hålls till ett absolut minimum, fortsätter Henrik.

Ett smidigt samarbete

Göingehems engagemang och hyresgästernas fina bemötande har varit en viktig förutsättning för att besiktningarna skulle kunna genomföras inom den tajta deadline som fanns.

– Vi har haft fyra tekniker som under sina besök hos Göingehems hyresgäster blivit bjudna på fika från alla världens länder! Alla har varit så trevliga och hjälpsamma, berättar Gert-Inge Mauritzon, gruppchef på Anticimex.

Även på Göingehem är man mycket nöjda över samarbetet och tycker att uppdraget har skötts över förväntan.

– Det kunde inte ha varit bättre! Anticimex skräddarsydde en lösning som passade våra önskemål, och deras planering av arbetet, snabbhet och återrapportering har fungerat alldeles utmärkt, avslutar Henrik.

Välj land