Anticimex kund Eson Pac

Eson Pac

- Vi jobbar medvetet med hållbarhet och kan vi jobba hållbart och minska eller helt ta bort kemikalier så är det en stor vinst för oss. Anticimex smarta fällor är fria från bekämpningsmedel och är dessutom effektiva, så valet att ställa om var inte svårt, säger Hille Einarsdottir.

I företagets fabriker har man bestämt sig för att jobba förebyggande mot skadedjur, eftersom hygienkraven är så höga. Det får helt enkelt inte komma in skadedjur i produktionen.

- Att få in skadedjur i en produktionsanläggning vore en mindre katastrof för oss. Vi riskerar att behöva kassera det material som är i produktionen vid tillfället och köra tillverkningen under extra processkontroller. Dessutom skulle vi riskera reklamation och eventuellt få returer från våra kunder om det skulle upptäckas hos dem. Även det här är en fråga om hållbarhet, förebyggande arbete minskar resursslöseri, säger Hille Einarsdottir.

Hille menar också att just förebyggandet har fler fördelar. Inte minst för att man kan få ut mer av Anticimex.

- Istället för att fylla på gift i fällor och försöka lista ut ifall gnagare har tuggat i sig gifter, kan nu Anticimex hjälpa oss på andra sätt när de kommer ut. De kan lägga tiden på att se över vårt skydd och föreslå ytterligare förbättringar, säger Hille Einarsdottir.

Ger er giftfria bekämpning av skadedjur fler fördelar?

- Vi använder det inte i vår marknadsföring idag, men det är självklart trevligt att kunna säga det här till våra kunder. Vi jobbar med att minska vår kemikalieanvändning och här förebygger vi framtida användning av bekämpningsmedel genom en enda enkel handling, avslutar Hille Einarsdottir.

Välj land