Colorama

Vid det första mötet gick Anticimex representant igenom lokalerna, och tillsammans gjorde de en bedömning av behovet. Magnus fick därefter ett samarbets- och kostnadsförslag. Kort därefter kom brandskyddsteknikern Emilia på besök.

– Emilia är helt fantastiskt, hon hjälper oss med precis allt! säger Magnus.

Emilia tog hand flytten av brandsläckare och annat brandskydd från den gamla lokalen, placerade ut det på rätt platser i den nya lokalen, tog fram utrymningsplan och såg över nödutgångar och skyltning. Butikens brandskyddsarbete inklusive rutiner och checklistor finns nu sammanställt i en pärm, och även på webben.

– Var tredje månad gör vi en egenkontroll med hjälp av en digital checklista som Anticimex har tagit fram åt oss. Vi tar med oss datorn och går ett varv i butiken och kontrollerar allt. Det är både enkelt och tidseffektivt, menar Magnus.

Och det finns ingen risk att de glömmer bort kontrollen:

– Missar vi datumet så vi får påminnelse via e-post, eller så ringer Emilia!

Magnus ser brandskyddsarbetet som en självklarhet. Både medarbetare och kunder ska kunna känna sig trygga i butiken menar han. Exempelvis ska nödutgångar, och brandsläckare synas tydligt. Men det är också viktigt att veta hur man ska agera om en brand uppstår. Därför har Magnus nu bokat in utbildning hos Anticimex där medarbetarna ska lära sig mer om utrymning och hur man använder brandsläckare.

På frågan om hur Magnus har upplevt samarbetet med Anticimex, svarar han:

– Det har varit väldigt enkelt. Emilia är kunnig och ett bra stöd, det märks att hon gillar sitt jobb! Som färghandlare har man hela tiden mycket att göra, och för mig skulle det ha varit oerhört tidskrävande att skapa rutiner och checklistor från grunden. Jag tycker också det är bra att jag kan bestämma vad vi gör själva och vad vi vill ha Anticimex hjälp med.

Välj land