Vägen till ett långlivat hem – vikten av att ta hand om sitt hus

Vägen till ett långlivat hem

Våra hus utsätts ständigt för fukt, värme, kyla och vind. Vilket med tiden kan leda till skador och åkommor som kan bli dyra att åtgärda. Att ta hand om ditt hus och hålla koll på risker möjliggör att du i ett tidigt skede kan sätta in åtgärder, och minska risken för betydande skador.

Agera nu och långsiktigt

Identifiering och tidig åtgärd av små problem är en värdefull investering. Genom att regelbundet se över husets mest utsatta delar har du alla förutsättningar för att upptäcka eventuella problem.

Ett enkelt sätt för att förebygga skador, utöver regelbundna inspektioner, är att sätta upp en underhållsplan. En underhållsplan är ett vanligt förekommande styrdokument för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Och är minst lika viktigt och värdefullt för dig som husägare.

En underhållsplan syftar till att ge en överblick över ditt hus välmående och när vissa åtgärder bör planeras in eller ses över. Det ger möjlighet att planera in för preventiva åtgärder, sett till såväl tid som kostnader.

En underhållsplan kan innefatta uppgifter som behöver göras månadsvis, årligen, eller på längre sikt.

En investering för komfort och värde

Ett friskt och välskött hem bidrar inte bara till ökad boendekomfort och trivsel för dig som husägare och dina familjemedlemmar. Man kan även se att de investeringar som görs i underhåll, i form av så väl tid som resurser, bidrar till ett ökat marknadsvärde. Vid en framtida försäljning kommer köpare att värdesätta att huset är väl omhändertaget och där skador och risker hanterats omgående.

Våga be om hjälp

Ett viktigt medskick när det gäller att ta hand om sitt hus är att våga ta hjälp. Att bo i hus innebär ett stort ansvar och det är många delar att ta hand om och känna till. Det kan även vara svårt att avgöra vad som kan innebära risk för skada eller inte för gemene man.

För dig som vill få stöd i ditt husägande, lära dig mer om hur ditt hus mår, och få hjälp med eventuella underhållsbehov erbjuder vi Anticimex Hushälsoförsäkring – en försäkring för din hushälsa. Försäkringen är ett komplement till din befintliga husförsäkring och innefattar, utöver ett utökat försäkringsskydd, en besiktning vart fjärde år. Besiktningarna syftar till att ge dig möjlighet att förebygga skador och utföra åtgärder för att undvika onödiga kostnader längre fram.

Välj land