Undvik de vanligaste missarna när det gäller hushälsan!

Undvik de vanligaste missarna när det gäller hushälsan

Genom att vara medveten om de vanligaste missarna skapar du de bästa förutsättningarna för ett långt och hållbart liv tillsammans.

  1. Håll koll på när det är dags för underhåll – att inspektera och underhålla saker som tak, rör, fönster, och grund är enkel åtgärd för att i tidigt skede kunna åtgärda brister och risker.
  2. Säkerställ god ventilation – en otillräcklig ventilation kan leda till mögel och fuktproblem. Problem som kan bli dyra att åtgärda, se därför över att ventilationen är tillräcklig för att minska risken för detta.
  3. Täta dörrar och fönster – fönster och dörrar släpper ut en stor del energi. Genom att säkerställa att tätningarna runt fönster och dörrar håller tätt minskar du risken för onödigt höga uppvärmningskostnader.
  4. Se över rördragningarna – vattenläckor på grund av läckande rör är vanligt förekommande. Ligg steget före och inspektera regelbundet rördragningar och åtgärda direkt vid upplevda problem.
  5. Titta till grunden – vissa grundtyper (som till exempel krypgrund) är mer utsatt för fuktskador än andra. Det är därför viktigt att hålla koll på din grund. Är den fuktig, luktar den? Leds husets takavfattning bort ifrån huset? Skador i grunden är ofta utbredda och kostsamma att åtgärda, att agera förebyggande är därför ofta den bästa investeringen du kan göra, för dig, ditt hus och miljön.
  6. Håll skadedjuren på avstånd – möss och andra typer av skadedjur kan vara en plåga. Minska risken för angrepp genom att säkerställa att de inte kan ta sig in i huset genom sprickor och små öppningar.

I slutändan handlar det om att lära känna sitt hus och vara uppmärksam på när saker förändras i det.

Se därför till att vara uppmärksam på husets skick för att minska risken för skador och därigenom säkerställa ditt hus hälsa.

Välj land