8 delar av huskroppen som är viktiga att hålla koll på för en god hushälsa

Håll koll på det här för en god hushälsa

Se på ditt hus som du ser på dig själv. Något att ta hand om och ge bästa förutsättningar för ett långt och friskt liv.

Det finns åtta delar av huskroppen som är särskilt viktiga att hålla koll på:

Tak - Taket är hårt utsatt av nederbörd, vind och temperaturskillnader. En liten skada på taket kan ge större följder på andra ställen i huset. Ett trasigt tak är en vanlig orsak till fuktskador.

Vind - En vind ska inte släppa in vatten eller fukt, varken inifrån eller utifrån. Genom att hålla koll på vindens mående kan man tidigt förebygga risken för mögel och röta. Störst risk för skador är på yttertakets insida och takbjälkarna.

Fasad - Fasaden är husets rustning som skyddar väggar och stomme mot röta och olika former av mögel. Även fönstren räknas till fasaden, och är den känsligaste delen men glöms trots det ofta bort.

Våtrum - Nästan fyra av tio fuktskador inträffar i badrum. Och vart tredje våtrum i svenska småhus är drabbat av fuktskador som behöver akut åtgärd. Se därför till att badrummen är i bra skick och att eventuella renoveringar sker fackmässigt.

Kök - Även i köket är risken för fuktskador stor. Framförallt är det viktigt att hålla koll på: läckande rör och diskmaskiner, dåliga rörgenomföringar, samt fukt runt kyl och frys.

Garage - Har du ett garage så har du här liknande risker som vind eller källare har i huvudbyggnaden. Utöver risken för fukt- och mögelskador är även risken större att drabbas av skadedjur i garaget.

Källare - Många fuktskador i källare uppstår på grund av att vatten utifrån tränger igenom husets grund. Problem som kan vara svåra att upptäcka och bli kostsamma att åtgärda när de väl blir synliga.

Grund - Husets grund utsätts för fukt, och kan beroende på typ av grund och husets ålder vara mer riskutsatt för fukt- och mögelskador. Skador som sällan täcks av den ordinarie villaförsäkringen.

Det är mycket att tänka på för att säkerställa att ens hus mår bra. Och precis som med oss människor har varje hus unika förutsättningar. Genom att lära känna just ditt hus ökar du chansen för ett hus med god hälsa på lång och kort sikt.

Välj land