Teckna skadedjursförsäkring

Detta ingår i försäkringen:

  • Obegränsat antal saneringar mot de flesta skadedjur, alltid fritt från bekämpningsmedel när det är möjligt.
  • Försäkring mot skada på din byggnad orsakad av skadedjur.
  • Rådgivning för att undvika angrepp av skadedjur.

Villkor, förköpsinformation och försäkringsdistribution

Läs igenom de fullständiga försäkringsvillkoren. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.​​​​ Försäkringsgivare och distributör av försäkringen är Anticimex Försäkringar AB.

Välj land