Bostadsrätterna - beställ skadebesiktning

Skadebesiktningen omfattar:

  • Fukt- och omfattningsmätning
  • Ställningstagande till skadeorsak
  • Upprättande av skaderapport innehållande bland annat uppgifter på skadade ytor, ytskikt inkl. dess ålder, uppskattad torktid vid avfuktningsbehov samt förslag på hur skadan skall åtgärdas.
  • Upprättande av bilddokument
  • Upprättande av mätprotokoll
  • Upprättande av måttsatt planskiss
  • Skadekostnadskalkyl upprättas och delges beställare. Med en förhandskalkyl får du en uppskattad kostnad kring din skada.

Medlemspris 3.950 kronor exklusive moms (ordinarie pris 4.400 kronor). För resor över 30 km tillkommer en kostnad av 117 kr per mil.

Skadebesiktning utan skadekostnadskalkyl

Önskar du endast skadebesiktning kan du beställa detta. Då blir priset 2.950 kronor exklusive moms.

Välj land