Beställ säljaransvars­försäkring

Viktig information

  • Försäkringens pris är 7 800 kr inkl. moms.
  • Försäkringen beställs efter att ni skrivit köpekontrakt med köparen men innan köparen har tillträtt fastigheten.
  • Besiktningsprotokollet får inte vara äldre än 12 månader vid kontraktsdatum.
  • Försäkringen förutsätter att vi genomfört en överlåtelsebesiktning, nivå 1, 2 eller 3.
  • Ta del av försäkringsvillkor samt för- och efterköpsinformation.
  • Ta del av produktfaktablad.
  • Ta del av information om försäkringsdistribution.
  • Försäkringen kan inte tecknas av säljare som köpt fastigheten för att renovera, bygga till etc i syfte att sälja fastigheten vidare. Detsamma gäller vid nybyggnation.
  • Försäkringsgivare och distributör av försäkringen är Anticimex Försäkringar AB.
  • Är ni fler än två säljare behöver samtliga säljare inte namnges i nedan formulär. Samtliga säljare som framgår i köpekontraktet omfattas av försäkringen automatiskt.

Välj land