Fladdermus som flyger

Fladdermöss

Fakta om fladdermöss:

Under delar av året har fladdermössen så kallade yngelkolonier med ett flertal honor och deras avkomma. Detta brukar vanligtvis ske under senvåren och försommaren. Under senhösten letar sig sedan fladdermössen upp ett bra övervintringsställe och går i vinterdvala.

Fladdermössen skadar inte hus, inventarier eller livsmedel. Men deras avföring kan vara störande liksom att de kan låta om boet finns inne i en vägg eller på en vind. Fladdermöss är stora konsumenter av flygande insekter. Det finns studier som visar på att de kan äta upp till 1000 myggor i timmen!

Eftersom fladdermöss är fridlysta så ligger det utanför Anticimex verksamhet att utföra åtgärder mot dem.

På naturvårdsverkets hemsida går det att läsa mer om fladdermöss och deras skyddsstatus i Sverige.

Tips och råd

  • Ta inte i fladdermöss då de kan bära på smittsamma sjukdomar.
  • Sätt upp fladdermusholkar i omgivningen som de kan använda som boplats.

Välj land