Fladdermöss

Fakta om fladdermöss:

Fladdermössen skadar inte hus, inventarier eller livsmedel. Men deras avföring kan vara störande liksom att de kan låta om boet finns inne i en vägg eller på en vind. Fladdermöss är stora konsumenter av flygande insekter. Det finns studier som visar på att de kan äta upp till 1000 myggor i timmen!

Eftersom fladdermöss är fridlysta så ligger det utanför Anticimex verksamhet att utföra åtgärder mot dem.

På naturvårdsverkets hemsida går det att läsa mer om fladdermöss och deras skyddsstatus i Sverige.

Tips och råd

  • Ta inte i fladdermöss då de kan bära på smittsamma sjukdomar.
  • Sätt upp fladdermusholkar i omgivningen som de kan använda som boplats.

Välj land