Smart blå bakgrund

FAQ - Vanliga frågor och svar

Besök och skadeförebyggande besiktningar

1. Varför har jag fått brev om besiktning från Anticimex?

Svar: Då vi samarbetar med många olika försäkringsbolag kan besiktningen vara önskad i samband med en nytecknad villaförsäkring eller vara den återkommande besiktning som ingår i din villaförsäkring. Det kan även vara den besiktning som erbjuds vart 4:e år via Anticimex Hushälsoförsäkring.

2. Vad är Anticimex Hushälsoförsäkring?

Svar: Anticimex Hushälsoförsäkring är ett komplement till din husförsäkring. Kombinationen av försäkringsmomenten och den personliga, professionella hjälpen med många delar som rör boendet, gör att många kunder ser Hushälsoförsäkringen som en naturlig del i sitt försäkringsskydd.

3. Jag har åtgärdat en anmärkning, hur anmäler jag det?

Svar: Bra att du genomfört de rekommenderade åtgärderna! Om ditt protokoll är upprättat innan 2021-04-12 och anmärkningen utgör ett undantag ur försäkringen meddelar du oss via den mailadress som står på ditt åtgärdsintyg.

Om dit protokoll är upprättat efter 2021-04-12 är det endast åtgärder kopplat till risker och skador gällande hussvamp som behöver återrapporteras till oss. Se protokollet för mer information.

Om vi har genomfört en skadeförebyggande besiktning på uppdrag av ditt försäkringsbolag behöver du inte meddela dina åtgärder.

4. Vad är inställelsetid och varför har ni det?

Svar: Inställelsetid innebär att teknikern kommer till dig någon gång under ett angivet tidsintervall. Då teknikern oftast har en bokning innan hen besöker dig så är det svårt att gen en exakt tid för när din besiktning kommer att börja. Teknikern försöker alltid komma så nära starten av inställelsetiden som möjligt. 

5. Vad menas med godkänd stege i bokningsbrevet?

Svar: Med godkänd stege menas en stege som är säker att använda. Teknikern använder stegen för att komma åt din vind.

6. Jag har fått ett sms om besiktning, varför?

Svar: Sms:et är en påminnelse om din bokade besiktning. Först skickar Anticimex ett bokningsbrev med all information rörande din besiktning, därefter skickas två stycken sms som påminnelse.

7. Förra året gjorde jag en husbesiktning via ett annat försäkringsbolag, behöver denna besiktning göras om?

Svar: Ja, då du har valt att teckna en ny försäkring med ett nytt försäkringsbolag kan dina försäkringsmoment skilja sig åt.

8. Det utfördes en besiktning vid köp/försäljning av mitt hus, behöver jag göra en till?

Svar: Vi rekommenderar alltid att en besiktning ska utföras vid nytecknad villaförsäkring. Denna utförs både för din och försäkringsbolagets trygghet.

9. Jag har fått en besiktningstid från ett försäkringsbolag jag inte har tecknat med, vad ska jag göra?

Svar: Kontakta oss på Anticimex så avbryter vi den felaktiga bokningen.

10. Vad behöver jag göra själv inför en skadedjurssanering?

För att bli av med skadedjur är det mycket viktigt att du följer våra instruktioner noga, både innan och efter en sanering. Här hittar du de åtgärder som du behöver göra själv.

 

Välj land