Så sparar du energi på vinden

Så mycket kan du spara på att isolera vinden

En dåligt isolerad vind ger betydande värmeförluster. Med bra vindsisolering minskas värmeflödet, det resulterar i lägre energianvändning och ett mindre dragigt hus.

Energiförbrukningen i ett enplanshus med 100 m2 vindsbjälklag kan minska med mellan 1 000–3 000 kWh per år om isoleringen ökas från 20 till 50 cm. Besparingen beror på var huset är beläget och vilken värmekälla som används. Uppvärmningskostnaderna kan sänkas med upp till 25 procent.

Hur tjock isolering har du?

Äldre hus från mitten av 80-talet och bakåt har generellt ofta otillräcklig isolering på vindsbjälklaget. Har du mindre än 20-25 cm isolering på vinden så behövs tilläggsisolering. Värmen i huset stiger och en stor mängd värme leds därför ut genom vinden. Det leder till att man får kalla golv och eldar för kråkorna i stället för att behålla värmen i huset.

Ska du spruta eller lägga ut isolering?

Man kan tilläggsisolera en vind genom att lägga ut isolering i skivform eller spruta ut lösull över vindsbjälklaget. Lösull är lättare att använda när det finns rör, ledningar och eventuell gammal isolering.

Hur mycket tIlläggsisolering som behövs beror på var bostaden är beläget, om du nyisolerar eller låter befintlig isolering ligga kvar. Ta gärna som vana att regelbundet kontrollera att isoleringen ligger intakt och att inga fuktskador har uppstått.

Se upp för kondens på vinden

Vid tilläggsisolering är det viktigt att tänka på att klimatet kan förändras i bostaden och vinden. Temperaturen sänks på vindsbjälklaget och risken för kondensbildning ökar. Du kan undvika kondensrisken med ett bra tätskikt som hindrar fuktig luft att ta sig från bostaden till vinden. Med god frånluftsventilation minimerar du också risken att luft från bostaden når vinden. Tätningslister runt vindsluckor och dörrar till vinden förebygger också kondensrisk. Brandisolering kring skorsten och imkanal är nödvändiga åtgärder vid tilläggsisolering av vindsbjälklaget.

Byt värmekälla efter att du isolerat

Efter tilläggsisoleringen kommer bostadens värmebehov att minska. Om du planerar att byta ut nuvarande värmekälla är det bra att börja med tilläggsisolering. Den nya värmekällan behöver inte vara lika stor som tidigare och blir då dessutom billigare i inköp.

Välj land