Grupp av försäkringsmäklare i samtal framför fönster

Bli anknuten förmedlare

Steg 1 – Förmedlarbolaget och ledningen kontrolleras av Anticimex Försäkringar

Alla som ingår i ledningen för bolaget (även styrelsesuppleant) gör:

 • Begär ett utdrag ur polisregistret enligt förordningen om försäkringsförmedling. Blanketten hittar du på polisens hemsida. Utdraget skickas i original till Anticimex Försäkringar (Anticimex Försäkringar, att: Förmedling, Box 47025, 100 74 Stockholm)
 • Via digital signering fylla i och godkänna sin blankett ”Kontroll av ledningen”.
 • Behörig företrädare för bolaget ska via digital signering skriva under det gemensamma avtalet ”Avtal Anknuten förmedlare”.
 • Minst en person i ledningen ska genomföra Anticimex två obligatoriska utbildningar med kunskapstest.

Steg 2 – Den anknutna försäkringsförmedlaren registreras

 • Anticimex Försäkringar registrerar bolaget som anknuten försäkringsförmedlare hos Bolagsverket när samtliga bolagshandlingar inkommit.
 • När registreringsbevis kommit i retur från Bolagsverket anses bolaget vara anknuten försäkringsförmedlare till Anticimex Försäkringar AB och kan förmedla försäkringar
 • Anticimex Försäkringar registrerar och betalar avgift för registrering till Bolagsverket

Steg 3 – Den anställde mäklaren godkänns som förmedlare

Det är Anticimex Försäkringar som ansvarar för att kontrollera och godkänna mäklare som Förmedlare.

 • Alla anställda mäklare som ska förmedla försäkringar behöver begära utdrag ur polisregistret enligt förordningen om försäkringsförmedling. Blanketten hittar du på polisens hemsida. När utdraget kommer skickas det till Anticimex för kontroll (Anticimex Försäkringar, att: Förmedling, Box 47025, 100 74 Stockholm).
 • Den anställde ska genomföra Anticimex två obligatoriska webbutbildningar med kunskapstest.
 • När allt ovan är klart, signerar den anställde blankett “Kontroll av anställd” via digital signering. Blanketten skickas ut via e-post.
 • Anticimex Försäkringar kontrollerar och godkänner den anställde som Förmedlare.

Välj land