Digitala lösningar tar hand om problem med råttor och möss

Nyheter

De senaste åren har vi sett en explosionsartad ökning av råttor och möss runt omkring oss. En av orsakerna kan vara att skadedjuren blir allt mer resistenta mot traditionella bekämpningsmetoder. Men nu finns nya, digitala lösningar som tar hand om gnagarproblem utan att använda bekämpningsmedel.


Oroväckande statistik visar att antalet saneringar av råttor i Sverige har ökat med över 60 procent de senaste fem åren. Orsakerna bakom ökningen kan vara många enligt Thomas Westman, tjänsteutvecklare på Anticimex.

– Vi äter utomhus oftare, och renhållningen runt restauranger och bostadshus kanske inte alltid är så bra som den borde vara, berättar Thomas. En annan anledning kan vara att råttor och möss har utvecklat resistens mot bekämpningsmedel, något som både studier i Sverige och i Europa visar.

Nya krav på moderna och effektiva lösningar.

Det är en av anledningarna till att Anticimex har utvecklat digitala lösningar som, utan användning av bekämpningsmedel, ska ta hand om problem med råttor och möss. De digitala lösningarna är dessutom ett steg i rätt riktning för att möta nya krav på säkrare och mer miljövänliga bekämpningsmetoder.

– Vi har under de senaste åren utvecklat, testat och förfinat olika tekniklösningar, som har visat sig uppnå mycket goda resultat. Därför är vi glada att kunna erbjuda våra kunder möjlighet att använda dessa moderna lösningar, fortsätter Thomas.

Förbättrar kontrollen och sparar resurser.

Syftet med Anticimex lösningar, som går under samlingsnamnet Anticimex SMART, är att förbättra skadedjurskontrollen samtidigt som användandet av bekämpningsmedel och kundernas egna arbetsinsatser minimeras. Det görs bland annat med hjälp av ett digitalt övervakningssystem. Så snart en av fällorna reagerar eller dess sensorer märker av gnagaraktivitet, skickas information om detta till Anticimex. Det innebär att en snabb insats kan göras för att stoppa ett pågående problem.

Dessutom är fällorna i stort sett självgående. Exempelvis finns en så kallad flerfångstfälla där ett elektriskt slag snabbt och skonsamt kan avliva flera gnagare innan den behöver tömmas. För avlopp, som används av råttorna som transportväg, finns en annan fälla som med ett snabbt slag avlivar och spolar ut råttorna som därefter bryts ned som ett led i naturens nedbrytningsprocess.

– Dessa lösningar passar inte bara företag som har fått problem med möss eller råttor, utan är även perfekta för extra känsliga industrier och företag. Tack vare vår digitala övervakning, som är en del i SMART, kan dessa kunder vara säkra på att de inte har problem med gnagare, avslutar Thomas.

Vill du veta mer?

Läs mer om Anticimex SMART eller kontakta ditt närmaste Anticimex-kontor.

Välj land