Upphandla ett effektivt skadedjursskydd!

Ett gyllene tillfälle

Anticimex har arbetat med skadedjursskydd i Sverige sedan 1934 och grunden i vår verksamhet är, och har alltid varit, att skapa en tryggare vardag för våra kunder. Vi vill bidra till att minska problem och kostnader kopplade till skadedjur i hela landet – det vinner alla på.

För att lyckas med en upphandling och i förlängningen erhålla ett effektivt skadedjursskydd till lägre kostnad gäller det att vara väl förberedd, ställa rätt frågor och säkerställa kompetensen hos anbudsgivare.

Genom att följa stegen i Anticimex guide för offentlig upphandling av skadedjurstjänster kommer du med all sannolikhet att hitta en samarbetspartner som sanerar skadedjur på ett effektivt sätt – samt ger din arbetsgivare bättre kontroll över kostnader och resultat.

Funktionskrav i upphandlingen
När Gävleborg skulle förnya sitt avtal om skadedjursbekämpning för Gävle kommun och ett antal kommunala bolag valde man att arbeta med tidig dialog och tydliga funktionskrav. Se filmen nedan för att ta del av hur hur upphandlaren beskriver processen.

Välj land