Tom industrilokal i en tillverkande fabrik med olika arbetsstationer

Tillverkande industrier

Vi förhåller oss till kvalitet, produktsäkerhet och miljö när vi utformar ditt skydd mot skadedjur. För att du ska kunna ge dina kunder säkra och effektiva produkter säkrar vi din verksamhet samt hjälper och stöttar er i befintligt kvalitetssystem.

Kontakta oss direkt om du upptäckt skadedjur i din tillverkningsindustri. Skadedjur förstör material och produkter som finns i dina lokaler och kan till och med finnas med i din leverans, vilket drabbar ditt rykte och din trovärdighet.

Spara pengar med Smart

Anticimex Smart är ett intelligent system som upptäcker gnagare tidigt. Genom att ständigt övervaka och omedelbart larma, förebygger systemet kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt. Vi övervakar din tillverkningsindustri dygnet runt med hjälp av våra digitaliserade fällor. Vi utformar tjänsten efter dina behov och eliminerar risker i produktionens alla led, från packning till leverans.

Välj land