Frysta bär i forslas på tre band i en livsmedelsindustri

Livsmedelsindustri

Vi förhåller oss till kvalitet, produktsäkerhet och miljö när vi utformar ditt skydd mot skadedjur. För att du ska kunna ge konsumenterna säkra livsmedel säkrar vi din hantering av livsmedel samt hjälper och stöttar er i ert kvalitetssystem.

Kontakta oss direkt om du upptäckt skadedjur i din livsmedelsindustri. Skadedjur kan påverka utrustningens funktion och föra med sig många olika smittor. Det är viktigt att upptäcka eventuella skadedjursproblem i tid och sanera dem med metoder som inte riskerar säkerheten hos dina produkter.

Spara pengar med Smart

Anticimex Smart är ett intelligent system som upptäcker gnagare tidigt. Genom att ständigt övervaka och omedelbart larma, förebygger systemet kostsamma angrepp på ett miljövänligt sätt. Vi övervakar din livsmedelsindustri dygnet runt med hjälp av våra digitaliserade fällor. Vi utformar tjänsten efter dina behov och eliminerar risker i produktionens i led, från förpackning till leverans.

Välj land