En svartvit ko betar på en åker med en röd bondgård i bakgrunden

Lantbruk

De flesta lantbruk räknas som livsmedelsproducenter och då gäller livsmedelslagstiftningen där kraven vid användning av bekämpningsmedel är höga.

Anticimex förebygger skadedjursproblem genom att vi gör en grundlig genomgång av ditt lantbruk. Om du har ett pågående skadedjursproblem föreslår vi en åtgärdsplan, både på kort och lång sikt. Tillsammans minskar vi användandet av bekämpningsmedel genom att använda moderna och innovativa lösningar. Åtgärder vi utför dokumenteras för att du ska kunna följa upp skadedjursarbetet och redovisa insatserna för externa.

Anticimex Smart är ett modernt och digitalt sätt att få bukt med gnagare i lantbruk. Något som är särskilt intressant för KRAV-bönder som vet att gift och jordbruk inte hör ihop. Anticimex Smart är en digital metod som på ett snabbt, effektivt och miljövänligt sätt minimerar risken för skador orsakade av gnagare.

Välj land