Intervju i Kaliber

Pressmeddelande

Med anledning av uppmärksamhet i media har vi förstått att det råder osäkerhet angående Anticimex överlåtelsebesiktningar. Vi vill inte att det ska råda någon tveksamhet hos våra kunder och partners om att Anticimex besiktningsmän är utbildade, kompetenta och erfarna.

Varje besiktningsman hos Anticimex har genomgått byggnadsutbildning eller motsvarande innan de antas för vår interna utbildning och efter genomförd utbildning med tentamen godkänns som besiktningsman.

Utbildningen genomförs under en sjuveckorsperiod med både teoretiska och praktiska moment. Sammanlagt har då besiktningsmannen genomgått flera utbildningstillfällen. I tiden fram till vår interna utbildning och under utbildningen tilldelas varje ny besiktningsman en erfaren besiktningsman som handledare fram tills godkänt resultat erhållits på utbildningen. Varje besiktningsman genomgår dessutom årligen en vidareutbildning med uppföljande prov och utvärdering.

Men vi har förstått att kompetensen och erfarenheten hos våra besiktningsmän, och vad en överlåtelsebesiktning innebär inte varit så tydlig som vi önskar. Därför har vi startat processen med att låta en tredje part skapa en struktur för att certifiera vår utbildning och våra besiktningsmän.

Vi gör detta för att vi inte vill att det ska råda någon som helst osäkerhet om att Anticimex besiktningsmän är utbildade, kompetenta och erfarna, och att den överlåtelsebesiktning vi genomför ger kunden ett mycket välgrundat underlag för att fatta sitt beslut.

Orsaken till att Anticimex inte kan kommentera det enskilda ärendet är att det just nu hanteras av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARNs beslut är rekommendationer och inget någon av parterna måste följa. Däremot har Anticimex som policy att alltid följa ARNs rekommendationer.

Vid frågor, kontakta:

Jennie Schröderheim, Pressansvarig

Välj land