Webinar: När fåglar blir skadedjur

Välkommen till vårt kostnadsfria webinar
Under webinariet ger vi dig information om fåglar som skadedjur samt användbara tips och råd. Webinariet pågår i cirka 20 minuter. Efteråt är du välkommen att ställa frågor direkt till Anticimex experter.

I detta webinar kommer vi bland annat gå igenom:
• De vanligaste problemen orsakade av fåglar
• Tecken på problem och hur du åtgärdar
• Vem bär ansvaret och när måste du agera?

Medverkande:
Tomas Westman, tjänsteansvarig på Anticimex med mångårig erfarenhet av att utveckla lösningar för fågelsäkring samt Thomas Persson Vinnersten, biolog/entomolog på Anticimex.

Välj land