Väla handelsområde

Väla handelsområde i Helsingborg är en stor aktör inom ett av Skandia Fastigheters tre segment, nämligen köpcentrum. Med en handelsyta på 130 000 kvadratmeter, ca 3000 anställda och utmärkelsen ”Sveriges nöjdaste hyresgäster” tolv år i rad kommer också ett stort ansvar, något Väla centrumledning inte är främmande för. Frågor om säkerhet och trygghet som man kan erbjuda som fastighetsägare står högt på agendan, berättar John Erup, teknisk förvaltare för hela Väla handelsområde.

Hyresgästerna består av restauranger, caféer och butiker av olika slag som bedriver verksamhet på handelsområdet. För att som fastighetsägare säkerställa en attraktiv, modern och effektiv produkt samarbetar Väla centrumledning med ca 100 olika leverantörer.

- Vi är relativt få anställda för denna typ av verksamhet, därför är vi beroende av att ha bra leverans från våra samarbetspartners. I vår samordnande roll ser vi till att hitta den specialkompetens som behövs för att säkerställa leveransen både mot våra hyresgäster som är våra kunder och deras kunder, besökarna i köpcentret som då är slutkonsumenter, förklarar John Erup.

Samarbetet med Anticimex inleddes 2011 med fokus på skadedjurskontroll. Under årens lopp har samarbetet utökats, centrumledningen ser det som en fördel att kunna testa nya metoder och utvecklas tillsammans med en leverantör.

- Vi har många gånger avtal med leverantörer där vi ser dem mer som en samarbetspartner. Anticimex är ett bra exempel där vi har en lång och etablerad relation. Både vi och Anticimex är väldigt innovativa, vi testar gärna nya produkter och metoder. Det är mer affärsmässigt och kunskapsdrivande att arbeta på det sättet, plus den långsiktiga fördelen när man kan gå framåt tillsammans, säger John Erup.

Viktigt att hyresgäster och besökare känner trygghet

Många har tagit del av erbjudandet som är utanför det ursprungliga avtalet och gäller så länge restriktionerna finns kvar. John berättar att både restauranger och klädbutiker har tagit extra hjälp.

- De vill säkra upp sin verksamhet. Att få hjälp av en hygientekniker gör att butikerna och restaurangernas personal känner sig trygga. Det är även viktigt att deras egna kunder också känner sig trygga när det rör sig i köpcentret. Med dessa insatser visar vi att vi tar deras säkerhet på allvar.

Alla provtagningar som utförs av Anticimex loggas vilket gör att Väla centrumledning känner att de har kontroll över situationen.

- Vi vill hålla öppet så länge det inte bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men då är det självklart viktigt att det känns tryggt att komma hit. Det arbete som vi utför tillsammans med Anticimex präglas av att det är seriöst och väl genomfört. Det känns bra att kunna kommunicera ut det till våra hyresgäster och deras kunder. Vissa av de insatser vi gör syns ju inte men de är nog så viktiga, det är därför vi vill kommunicera det till slutkund. Vi vill att våra kunder är medvetna om vilka förebyggande insatser som pågår så att de kan känna sig trygga, avslutar John Erup.

Välj land