Mostsorps gård

Anticimex hjälper Mostorps gård att arbeta mot skadedjur, men också med matsäkerhet. Det handlar om att förebygga ohälsa genom rutiner, kontroller och system för exempelvis temperaturkontroll. Att arbeta strukturerat med matsäkerhet är ett bidrag till en hållbar värld, eftersom det förebygger svinn.

- Jag kan se direkt om temperaturen faller i kylarna på gården så att jag kan åtgärda felet och inte behöva kassera exempelvis kött, säger Peter.

Är ni en ekologisk gård?

- Vi agerar helt ekologiskt och håller just på att bli ekologiskt certifierade. Det kommer att omfatta allt hos oss, växtodling, foderproduktion, djur och butik, svarar Peter.

Hur viktigt är hållbarhet för er?

- Det är givetvis viktigt, jag tycker att man ska vara rädd om vår jord så vi bidrar med det vi kan. Bland annat producerar vi allt foder här på gården, vilket eliminerar transporterna. Dessutom föds och slaktas djuren här, så vi har heller inga djurtransporter, fortsätter Peter von Braun.

Vad mer gör ni ur ett hållbarhetsperspektiv?

- Vi jobbar mycket med energieffektivisering, bland annat har vi ett eget vattenkraftverk vilket gör att vi är självförsörjande på el. Det känns bra att vår el är helt ren, det är dessutom en bra affär. En annan sak vi gör är att vi skickar vårt avfall Falkenbergs biogasanläggning där det blir till energi, säger Peter.

Vad skulle kunna få fler att bli så här engagerade i hållbarhet?

- Jag tror att ungdomar kan vara en nyckel. Många som jag träffar på har ett starkt intresse och är mycket inne på de hållbara frågorna, går det att få deras intresse omsatt till handling så är mycket vunnet, avslutar Peter von Braun.

Välj land